Tijdelijke mobiele zorgunits: bekendmaking openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen kondigt het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van de gemeentelijke verordening inzake tijdelijke mobiele zelfstandige zorgunits, zoals door het college van burgemeester en schepenen voorlopig vastgesteld in zitting van 18 januari 2021.

Dit openbaar onderzoek loopt van 3 februari 2021 tot en met 4 maart 2021.

Het ontwerp van de verordening inzake tijdelijke mobiele zelfstandige zorgunits kan je hieronder bekijken of downloaden. Het document ligt gedurende deze periode van het openbaar onderzoek - tijdens de openingsuren - ook voor iedereen ter inzage op het departement ruimte & wonen, Nijverheidsstraat 7 in Malle. Volgens de huidige coronamaatregelen maak je hiervoor eerst een afspraak via 03 310 06 32. 

Eventuele bezwaren of opmerkingen over deze verordening kan je gedurende het openbaar onderzoek:

  • schriftelijk en aangetekend versturen naar Gemeente Malle, dienst ruimtelijke ordening, p/a Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle

 of 

  • op afspraak afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst ruimtelijke ordening, Nijverheidsstraat 7. 
Gepubliceerd op donderdag 4 februari 2021 13.35 u.