Activiteiten

Het aanbod van activiteiten is erg divers en uiteenlopend. De activiteiten worden opgesteld vanuit de vraag en mogelijkheden van onze bewoners en kunnen zowel groepsgeboden zijn als individueel.

Maandelijks maken we een activiteitenkalender op. Hierop staan enkele terugkomende activiteiten die aangevuld worden met extra/bijkomende zaken. Deze activiteiten zijn groepsgebonden en vinden meestal plaats in de cafetaria of op één van de twee afdelingen, tenzij anders vermeld. Naast onze groepsactiviteiten is er ruimte voor een individuele activiteitenwerking. Deze wordt in samenspraak met de bewoner gepland.

Onze visie vertaalt zich dan ook in de activiteiten die we aanbieden.