Tel het verkeer in je straat tijdens Straatvinken

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via een speciale tel-tool of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren.

Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits op een donderdagavond in mei. Daarnaast brengen de Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart over de manier waarop ze hun straat beleven. Het volgende telmoment vindt plaats op donderdag 20 mei van 17 tot 18 uur.

Straatvinken is een samenwerking tussen de Ringland Academie, UAntwerpen en HIVA - KU Leuven. Het Straatvinken burgerwetenschapsproject spruit voort uit de engagementen in het Toekomstverbond: het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen sloten voor de mobiliteit en de leefbaarheid in de Antwerpse regio.

De ondertekenaars van het Toekomstverbond verbonden zich in 2017 tot ambitieuze doelstellingen, zoals de drastische omslag naar een nieuwe mobiliteitsmix tegen 2030, een ‘modal split 50/50’. Dat betekent dat het aandeel autovervoer tegen dan afneemt van 70% tot maximaal 50% en het aandeel duurzame mobiliteit toeneemt van 30% tot minstens 50%. Ook in het regeerakkoord 2019-2024 schuift de huidige Vlaamse regering ambitieuze doelstellingen naar voren voor de modal split.

Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen. In de grootstedelijke
vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) zelfs 50%. Door jaarlijks het verkeer te tellen, kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split.

Gepubliceerd op woensdag 28 april 2021 15.20 u.