Tangent van Malle

Algemene info

Om aan de toenemende verkeersdruk tegemoet te komen, heeft de provincie Antwerpen in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, gemeenten en andere actoren in 2012 een globale mobiliteitsvisie voor de Noorderkempen uitgewerkt. De aanleg van de tangent rond Malle moet gezien worden als een puzzelstuk binnen deze visie voor een betere, duurzame mobiliteit voor de hele regio.

Tot voor kort spraken we over de 'ringweg rond malle'. Echter, 'ringweg' was niet de juiste benaming, aangezien de weg niet het hele centrum van Malle zal omsluiten. De weg is een route die zich langs de (buiten)rand van de kern bevindt - zonder deze te omsluiten- en die dient om het verkeer uit de kern te houden. Kortom, een tangent.

Zowel in Zoersel als in Malle plant het Agentschap Wegen en Verkeer de aanleg van tangenten rond de dorpskernen. De belangrijkste doelstellingen van deze tangenten zijn een hogere leefbaarheid en veiligheid van de woonkernen en een betere bereikbaarheid van de bedrijven.

Meer informatie en voorontwerpplannen vind je op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.