Strategisch meerjarenplan

Het gemeentebestuur voert haar beleid uit op basis van een strategische meerjarenplanning. Dit meerjarenplan bestaat uit een strategische nota met beleidsdoelstellingen en een financiële nota.

Het strategisch meerjarenplan heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad wordt verkozen.