Speelpleintjes

Verspreid in de gemeente vind je 19 buurtspeelpleintjes waar kinderen op een aangename en veilige manier kunnen spelen. Alle speelpleintjes en speelbossen zijn openbaar en gratis toegankelijk.

Als je opmerkingen hebt, bijvoorbeeld omdat er een speeltuig stuk is of als mensen het pleintje misbruiken, kan je een e-mail sturen naar jeugd@malle.be