Sociaal verwarmingsfonds betaalt deel kosten voor verwarming terug

Het sociaal verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage, moet je voldoen aan twee voorwaarden.

Je verwarmt jouw (huur)woning met mazout, petroleum of propaangas én je hebt ofwel een begrensd inkomen, een schuldoverlast, een uitkering van het OCMW of de RVA of een sociale uitkering. Als je aan beide voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor de verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof neem je contact op met onze sociale dienst via onderstaande gegevens. De sociale dienst zal nagaan of je wel degelijk voldoet aan de voorwaarden en of het factuuradres hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op de identiteitskaart.

Maximum 210 euro
Het terugbetaalde bedrag hangt af van twee zaken: de brandstofsoort en de stookolieprijs. Hoe hoger de prijs die je hebt betaald, hoe groter de tussenkomst. Het fonds komt tussen voor maximum 210 euro per jaar per gezin en maximum 1.500 liter per jaar per gezin.

Meer info vind je op www.verwarmingsfonds.be

Gepubliceerd op woensdag 8 januari 2020 10.38 u.