Sint-Martinuskerk krijgt restauratie in 2020

Bij de start van een nieuw jaar blikken we al even vooruit op een aantal grote werkzaamheden die het gemeentebestuur wil (laten) uitvoeren in 2020. Onder andere op de planning: de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Westmalle.

De Sint-Martinuskerk is een gedeeltelijk beschermd monument en krijgt regelmatig inspectie van monumentenwacht Provincie Antwerpen. Uit die inspectierapporten blijkt dat een restauratie noodzakelijk is. Het studiebureau Architecten Van Laer & Van Erck heeft een aanbestedingsdossier opgemaakt voor de restauratie van de gevels, daken en zolders van de kerk en restauratie van de kerhofmuur. Het Agentschap Onroerend Erfgoed keurde de restauratiepremie reeds goed, zodat de werken in 2020 kunnen starten.

Het rioleringsproject in de Mostheuvellaan en omgeving en de onderhoudswerken in de Beekstraat en de Molenweg zijn ook gepland in 2020.

Rioleringsproject Mostheuvellaan en omgeving

Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Dennenlaan, Korte Dennenlaan, Acacialaan (deels), Bremlaan, Wilgenlaan, Mostheuvellaan, Moerdreef en Epicealaan startten we een samenwerkingsproject op met Pidpa-Hidrorio. Het dossier is goedgekeurd bij de Vlaamse Milieu Maatschappij en de uitvoering staat gepland in de loop van 2020. De betrokken bewoners kregen begin 2019 al meer duiding tijdens een informatievergadering.

Beekstraat en Molenweg

In samenwerking met PIDPA krijgen de Beekstraat en de Molenweg een grondige onderhoudsbeurt. Binnenkort verwachten we het definitieve ontwerp van de onderhoudswerken, zodat we na goedkeuring de werken kunnen aanbesteden.

Gepubliceerd op woensdag 8 januari 2020 10.12 u.