Schildeken vanaf januari geen sluipweg meer!

Vanaf januari 2021 zal het Schildeken ter hoogte van de Slachterijstraat doodlopend worden voor alle verkeer behalve voor kwetsbare weggebruikers. Op die manier wil het gemeentebestuur een oplossing bieden voor het sluipverkeer dat verkeerstellingen in Schildeken hebben vastgesteld.

Verkeerstellingen hebben uitgewezen dat er in het Schildeken in Oostmalle teveel verkeer sluipt tussen de Sint-Lenaartsebaan en de Slachterijstraat. Het Schildeken is niet voorzien op zoveel verkeersdrukte. Sluipverkeer druist in tegen de beleidsprincipes van het gemeentebestuur waarin we de rust van de buurt naar waarde schatten zonder dat de vlotte bereikbaarheid in het gedrang komt. De maatregel is proportioneel want de Slachterijstraat blijft vlot bereikbaar via de Sint-Lenaartsebaan. De knip is tijdelijk en geldt voor 14 maanden zodat het gemeentebestuur kan evalueren nadat de nieuwe situatie alle seizoenen van het jaar heeft doorstaan. Om die reden hebben we ook dezelfde maatregel in de Schaggeleweg verlengd tot 14 maanden. Na positieve evaluatie wordt de knip definitief voorgelegd aan de gemeenteraad.

De knip maakt deel uit van een proefopstelling die kadert in de zoektocht naar een totaaloplossing voor de Slachterijstraat. De maatregel wordt gerealiseerd door het plaatsen van een paaltje. Het gemeentebestuur heeft alle fietsverbindingen in Malle aangepast conform het vademecum fietsverbindingen door het wegwerken van oneffenheden en het plaatsen van fietsvriendelijke paaltjes. Pas is er nog extra belijning aangebracht zodat de paaltjes voldoende zichtbaar zijn. Op de kruising van het Schildeken met de Slachterijstraat zullen we dezelfde manier een flexibel en reflecterend paaltje plaatsen, zodat het een volwaardige doorsteek wordt voor fietsers en voetgangers.

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 13.42 u.