Malle zet schapen in voor bestrijding Japanse duizendknoop

Malle rekent dezer dagen op schapen om de strijd aan te gaan met de Japanse duizendknoop, een zeer invasieve exotische plantensoort. Het gaat om een proefproject in samenwerking met meubelfabriek Mintjens en Schapenhouderij Het Hallehof uit Malle.

De Japanse duizendknoop heeft zich de laatste jaren op verschillende locaties in onze gemeente gevestigd. Deze plant, bekend om zijn agressieve groeipatroon en schade aan infrastructuur, vormt een grote uitdaging voor het beheer van het openbaar domein. Om deze ‘woekeraar’ effectief te bestrijden, heeft het gemeentebestuur sinds enkele jaren verschillende testprojecten opgestart. In het parkje aan de Pastoor Van Loenhoutlaan hebben we de plant aangepakt door middel van afgraving, het zeven van de aarde en het manueel verwijderen van de opkomende scheuten. Deze intensieve methode leverde al bemoedigende resultaten op.

Afgelopen week startte het gemeentebestuur een tweede proefproject op in samenwerking met Meubelfabriek Mintjens. In de berm van de Meirenstraat grazen momenteel schapen van lokale Schapenhouderij Het Hallehof. Deze methode maakt gebruik van de natuurlijke eetgewoonten van schapen, die de jonge scheuten van de Japanse duizendknoop eten en zo de groei van de plant onderdrukken. Begrazing door schapen is een milieuvriendelijke en duurzame aanpak die de bodemstructuur intact laat en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vermijdt.

Door verschillende methoden te testen en te evalueren, streven we ernaar om een effectieve strategie te ontwikkelen die we in de toekomst ook kunnen toepassen op andere locaties binnen de gemeente. Hopelijk kunnen we daarmee de verdere verspreiding van de Japanse duizendknoop onder controle houden, waardoor het openbaar domein beter beschermd blijft.

Gepubliceerd op maandag 24 juni 2024 15.46 u.