Europees geld voor samenlevingsproject 'Bouwen aan de buurt'

Het project ‘Bouwen aan de buurt’ ontving een Europese LEADER-subsidie van meer dan 37.000 euro. Met die som wil het gemeentebestuur in de Bloemenwijk, in samenwerking met verschillende partners, zowel de buurt als zijn inwoners versterken.

Er kwamen maar liefst 56 nieuwe sociale huurwoningen en 14 sociale koopwoningen bij. In deze buurt zal Ellen Van Dun als opbouwwerker aan de slag gaan. Zij gaat in eerste instantie kennismaken met de nieuwe buurtbewoners en inspelen op zowel individuele noden als op de noden van de buurt. Daarnaast opent binnenkort ook buurtpunt ‘De Blomme’. Dit Buurtpunt moet zo de brug vormen tussen de wijk en de ruimere omgeving, het lokale verenigingsleven en de hele Malse leefgemeenschap.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. De provincie Antwerpen telt drie LEADERgebieden, waar in totaal 31 gemeenten in vertegenwoordigd zijn. In deze gemeenten kunnen overheden, organisaties, verenigingen en ondernemers projecten indienen met een agrarische link, die het platteland versterken. ‘Bouwen aan de buurt’ kadert in het thema Armoede op het platteland.

Gepubliceerd op maandag 1 februari 2021 9.23 u.