Samen-hang(en) in Malle

Samen-hang(en) in Malle is een project dat de gemeente Malle kan uitvoeren met Leadersubsidies (Europese plattelandssubsidies). 

In het kort

In dit project zetten we 3 grote doelstellingen voorop: 

  1. Jongerencoaches gaan in gesprek met jongeren.
  2. We ontwikkelen samen met jongeren JOP's of jongerenontmoetingsplekken. 
  3. we maken warme, open plekken van onze twee jeugdhuizen. 
Wat meer uitleg

Met het project Samen-hang(en) in Malle willen we proactief inzetten op het mentale welzijn van onze jongeren. Door de inzet van een jongerencoach op het terrein willen we zicht krijgen op de noden van jongeren in Malle, de meer kwetsbare jongeren opzoeken en aanspreken in hun vertrouwde omgeving, hun vertrouwen winnen, en hen eventueel doorverwijzen, begeleiden naar gepaste hulpverlening, waar zij er niet in slagen om zelf die stap te zetten. Daarnaast gaan we samen op een participatieve wijze op zoek naar plaats voor jongeren in onze gemeente. Wij creëren, in samenwerking met de jongeren zelf, hangplekken waar jongeren zich goed en op hun plaats voelen. We zetten ook een meer uitgebreide jeugdhuiswerking op, waarbij een semi-begeleid activiteitenaanbod en een veilige omgeving voor jongeren centraal staan.

Partners 

We werken samen aan dit project met verschillende partners. 

Arktos, expertisecentrum voor jongeren, zet de jongerencoaches in op het terrein. 

Ook de besturen van onze jeugdhuizen denken mee na over de jeugdhuizen als warme en open plekken voor jongeren.