Gemeentelijk RUP gedeeltelijke herziening BPA Speelhoven-Akker

Het RUP 'gedeeltelijke herziening Speelhoven-Akker' is een partiële herziening van het BPA Speelhoven-Akker, van kracht sinds 2004. Aanleidingen tot herziening zijn enerzijds de actualisatie van de huidige voorschriften als ook het aftoetsen van enkele gebieden naar duurzame woonontwikkelingen gericht op aanvullende typologieën binnen de visie van kernversterking voor Oostmalle. Zes verschillende deelgebieden behoren tot de herziening en vormen samen de afbakening van dit RUP. De actualisatie vormt een kans om wonen in Oostmalle binnen enkele zones te herdenken. Een RUP stelt hierbij randvoorwaarden waarbij een goed evenwicht tussen juridische zekerheid en flexibiliteit wordt nagestreefd.

Om het BPA te kunnen herzien, moet er dus een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt.

Om iedereen optimaal te informeren, organiseerde het college van burgemeester en schepenen, tijdens de participatieperiode een participatievergadering. Hierbij werden de procesnota, startnota, en de ontwerpplannen besproken met de buurt.

Momenteel wordt er volop aan het voorontwerp voortgewerkt.