Rioleringsproject Talondreef, Beukenlaan en Smekenstraat

Algemene info

Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Talondreef, Beukenlaan en Smekenstraat (deels), werd een samenwerkingsproject opgestart door Pidpa-Hidrorio.

De Vlaamse Milieu Maatschappij heeft bovenvermelde werken opgenomen in het tweede kwartaalprogramma van 2018. Het voorontwerp hiervoor werd ingediend in 2019.

De bewonersvergadering ging door op dinsdag 26 november 2019 om 20.00 uur in de cafetaria van de Notelaar.

Naar aanleiding van de feedback op de bewonersvergadering werd een nieuw ontwerp gemaakt voor het kruispunt Lange Dreef - Talondreef. 

In 2020 werd er een omgevingsvergunning aangevraagd en deze werd in 2021 verleend.

In de loop van 2021 wordt er een aanbestedingsprocedure gevoerd om een aannemer van de werken te zoeken.

De aanvang van de werken staat gepland na de sluiting van het Vaccinatiecentrum.