Rioleringsproject Talondreef, Beukenlaan en Smekenstraat

Algemene info

Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Talondreef, Beukenlaan en Smekenstraat (deels), werd een samenwerkingsproject opgestart door Pidpa-Hidrorio.

De Vlaamse Milieu Maatschappij heeft bovenvermelde werken opgenomen in het tweede kwartaalprogramma van 2018. Het voorontwerp hiervoor werd ingediend in 2019.

De bewonersvergadering ging door op dinsdag 26 november 2019 om 20.00 uur in de cafetaria van de Notelaar.

Naar aanleiding van de feedback op de bewonersvergadering werd een nieuw ontwerp gemaakt voor het kruispunt Lange Dreef - Talondreef. 

In 2020 werd er een omgevingsvergunning aangevraagd en deze werd in 2021 verleend. Omdat er een aantal juridische procedures werden opgestart, kunnen de geplande werken nog niet starten. Welke precieze gevolgen dit heeft voor de timing en uitvoering van de werken, is op dit moment nog niet gekend.