Rioleringsproject: Schaaf - Schepersdijk

Algemene info

Vanaf de achterkant van de Schepersdijk over de Industrieweg, Nijverheidsstraat, Schaaf, Zwaluwenlaan, Lierselei, Sint-Laurentiuslaan en Salphensebaan loopt een grote verzamelcollector van Aquafin naar het zuiveringsstation. Het debiet van deze collector wordt vergroot om de overstortwerking naar de waterlopen te beperken. Hierdoor moest (behalve in de industrie) de volledige rijweg opengebroken en vervangen worden. Het budget daarvoor bedraagt ongeveer 5.500.000,00 EUR.

De werken werden gegund aan de firma DCA (Beerse), die begin oktober startte met de werken. Het einde van de werken is voorzien tegen eind september 2018. Hieronder vind je een fasering van de werken. Fase I tot en met V zijn intussen al (grotendeels) afgerond.

Fase I - Op 23 oktober 2017 startten de werken aan de Sint-Laurentiuslaan. De toplaag asfalt werd eind maart aangelegd. Hier rest nog de laatste afwerking van de bermen en de opritten.

Fase II - Begin januari 2018 begonnen de werken aan de Nijverheidsstraat, deze werden afgerond op 31 maart 2018.

Fase III - In de Schepersdijk wordt een persleiding aangelegd. De heraanleg van de wegenis volgt telkens nadat een deel van de riolering is afgewerkt.

Fase IV - Vanaf woensdag 7 maart werd de Lierselei volledig afgesloten.  Na het frezen van de asfaltverharding werd gestart met de aanleg van de riolering en dit vanaf de Sint-Laurentiuslaan richting de Zwaluwenlaan. Op 15 juni werd de Lierselei opnieuw opengesteld voor het verkeer.

Fase V - De werken aan de Zwaluwenlaan zijn van start gegaan begin mei en zijn afgerond eind juni 2018.

Fase VI - De werken aan de Schaaf zijn gepland vanaf begin juli en zullen klaar zijn eind september 2018.

Meer praktische informatie kan je vinden bij Aquafin .