Rioleringsproject Mostheuvellaan en omgeving

Algemene info

Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Dennenlaan, Korte Dennenlaan, Acacialaan (deels), Bremlaan, Wilgenlaan, Mostheuvellaan, Moerdreef en Epicialaan, werd een samenwerkingsproject opgestart door Pidpa-Hidrorio.

Het dossier is goedgekeurd bij de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De uitvoering wordt voorzien ongeveer eind 2019.