Rioleringsproject Mostheuvellaan en omgeving

Algemene info

Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Dennenlaan, Korte Dennenlaan, Acacialaan (deels), Bremlaan, Wilgenlaan, Mostheuvellaan, Moerdreef en Epicealaan, werd een samenwerkingsproject opgestart door Pidpa-Hidrorio.

Het dossier is goedgekeurd bij de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De uitvoering wordt voorzien in het najaar van 2021.

De informatievergadering voor de bewoners ging door op 26 maart 2019.

In de bijlagen vindt u de presentatie van deze vergadering. Indien gewenst kan u de plannen inkijken op de dienst openbare werken van gemeente Malle of bij Pidpa.