Rioleringsproject Mostheuvellaan en omgeving

Algemene info

Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Dennenlaan, Korte Dennenlaan, Acacialaan (deels), Bremlaan, Wilgenlaan, Mostheuvellaan, Moerdreef en Epicealaan, werd een samenwerkingsproject opgestart door Pidpa-Hidrorio.

Het dossier is goedgekeurd bij de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De uitvoering wordt voorzien begin 2020.

De informatievergadering voor de bewoners ging door op 26 maart 2019.

In de bijlagen vindt u de presentatie van deze vergadering. Indien gewenst kan u de plannen inkijken op de dienst openbare werken van gemeente Malle of bij Pidpa.