Ringweg rond Malle

Algemene info

Om aan de toenemende verkeersdruk tegemoet te komen, heeft de provincie Antwerpen in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, gemeenten en andere actoren in 2012 een globale mobiliteitsvisie voor de Noorderkempen uitgewerkt. De aanleg van de ringweg rond Malle moet gezien worden als een puzzelstuk binnen deze visie voor een betere, duurzame mobiliteit voor de hele regio.

Zowel in Zoersel als in Malle plant het Agentschap Wegen en Verkeer de aanleg van omleidingswegen rond de dorpskernen. De belangrijkste doelstellingen van deze omleidingswegen zijn een hogere leefbaarheid en veiligheid van de woonkernen en een betere bereikbaarheid van de bedrijven.

Meer informatie en voorontwerpplannen vind je op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.