Rijksschool

GO ! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

De basis voor GO! is de oprichtingsakte die in het Belgisch Staatsblad verscheen op 15 maart 1949. De komst in Oostmalle van een Rijksmiddelbare school voor jongens en meisjes zorgde voor heel wat deining. Een staatsschool, met zowel een kleuterafdeling als een voorbereidende afdeling als een middelbare afdeling (met zowel een moderne als een Latijnse) doorbrak het monopolie van het Vrij Onderwijs in de regio. Het spel werd hard gespeeld en er was zelfs sprake van een mini-schooloorlog. Vanop de kansel werd er tegen de school gepredikt, de graaf-burgemeester, de schepenen, de raadsleden en de andere ‘dorpsnotabelen’ weigerden elke vorm van contact met de nieuwe instelling. Ouders werden onder druk gezet om hun kinderen niet naar de school te sturen. Maar ondanks deze moeilijke start stonden op 1 september 1949 niet minder dan 99 leerlingen aan de spreekwoordelijke schoolpoort. Slechts 18 van hen kwamen uit Oostmalle. De lessen hadden plaats in twee noodpaviljoenen met elk drie klassen. Pas in 1950 werd er een echt schoolgebouw opgericht dat in fases in gebruik werd genomen tussen 1950 en 1956.

Het leerlingenaantal groeide en de gebouwen aan de Herentalsbaan werden te klein. Vanaf 1973 moest men gedeeltelijk uitwijken naar Hickendorf, een domein in Westmalle dat ooit nog dienst deed als sanatorium. Een bijkomende uitwijkmogelijkheid was Lizzie Marsily, eveneens een sanatorium voor tuberculosepatiënten. Het Ministerie van Onderwijs was aanvankelijk erg terughoudend om de nodige vergunningen te geven. Een school naast een sanatorium? Met luchtfoto’s moest worden aangetoond dat de gebouwen voor ziekenzorg en onderwijs voldoende ver uit elkaar stonden. Dat was een beetje vreemd omdat er op dat moment nog welgeteld één patiënt verbleef, die dan nog voor de start van het schooljaar ontslagen werd.

Het R.MS. werd vanaf 1973 een Koninklijk Atheneum. Tegelijk werd ook het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO) ingevoerd, wat geen blijvend succes zou zijn. Ondertussen werd er ook gewerkt aan nieuwe schoolgebouwen die vanaf 1 september 1985 in gebruik werden genomen. Op 1 januari 1989 werd het onderwijsbeleid in Vlaanderen door de federale regering overgedragen aan de Vlaamse regering. Het Rijksonderwijs werd het Gemeenschapsonderwijs. In januari 2007 kreeg de school een nieuwe naam: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Adres:

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Herentalsebaan 56 2390 Malle