Restauratiewerken Sint-Martinuskerk

Algemene info

De Sint-Martinuskerk is een (deels) beschermd monument en wordt door monumentenwacht Provincie Antwerpen geïnspecteerd. Aan de hand van die inspectierapporten heeft het aangestelde studiebureau Architecten Van Laer & Van Erck een aanbestedingsdossier opgemaakt.

De openbare aanbesteding omvat de restauratie van de gevels, daken en zolders van de kerk en restauratie van de kerkhofmuur van de Sint-Martinuskerk.

Agentschap Onroerend Erfgoed keurde de restauratiepremie reeds goed.

Op 30 april 2020 keurde de gemeenteraad het bestek goed en werd de aanbesteding gepubliceerd.

Op 11 januari 2021 startte de aannemer aan de restauratiewerken. Eind september 2022 waren deze volledig afgerond.