Restauratiewerken Sint-Martinuskerk

Algemene info

De Sint-Martinuskerk is een (deels) beschermd monument en wordt door monumentenwacht Provincie Antwerpen geïnspecteerd. Aan de hand van die inspectierapporten heeft het aangestelde studiebureau Architecten Van Laer & Van Erck een aanbestedingsdossier opgemaakt.

De openbare aanbesteding omvat de  restauratie van de gevels, daken en zolders van de kerk en restauratie van de kerhofmuur van de Sint-Martinuskerk.

Agentschap Onroerend Erfgoed keurde de restauratiepremie reeds goed.

Op 30 april 2020 keurde de gemeenteraad het bestek goed en werd de aanbesteding gepubliceerd.