Restauratie Kasteel De Renesse - fase V

Algemene info

Aan het Kasteel van De Renesse worden momenteel de restauratiewerken van fase 5 uitgevoerd. Hierbij worden de gevels en het het dak van de oostvleugel of rechtervleugel van het Kasteel Domein De Renesse gerestaureerd.

Ook voor deze fase van de totaalrestauratie deed monumentenwacht de bouwkundige inspectie en aan de hand daarvan werd een bestek opgemaakt voor aanbesteding.

De werken werden gegund aan aannemer Dijkmans dak- en restauratiewerken uit Hasselt.

Planning

De werken zijn gestart op 1 april 2019 en zullen klaar zijn eind 2019.