Renovatie en uitbreiding Maris Stella Instituut

Het Maris Stella Instituut heeft renovatie- en uitbreidingsplannen. Omdat er momenteel te weinig ruimte aanwezig is binnen het woongebied, moet een deel van het achterliggende landelijke gebied aangesneden worden. Het gemeentebestuur heeft het initiatief genomen om hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken.


Van 27 mei tot en met 25 juli organiseert het gemeentebestuur een participatieperiode waarbij je de start- en procesnota kan raadplegen. Dat gebeurt bij het gemeentebestuur, departement ruimte & wonen, dienst omgeving in de Nijverheidsstraat 7. Maak hiervoor een afspraak via 03 310 05 53 of ruimtelijkeordening@malle.be. Je vindt de documenten ook makkelijk online terug op www.malle.be/overige_bekendmakingen.


Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen moet je ten laatste op 25 juli aan het college van burgemeester en schepenen bezorgen tegen ontvangstbewijs. Dat kan: per brief naar Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle of per e-mail aan ruimtelijkeordening@malle.be.

Het gemeentebestuur geeft meer tekst en uitleg bij het RUP Maris Stella tijdens een info- en participatiemoment op woensdag 15 juni om 20 uur in het auditorium, gebouw Dennedal van het Maris Stella Instituut, Antwerpsesteenweg 67. Vooraf inschrijven voor deze infoavond is niet nodig

Gepubliceerd op dinsdag 24 mei 2022 11.39 u.