Reactie prof. Eduard Celens op interview 40 jaar Malle uit Malse Courant

In 2019 bestond de fusiegemeente Malle precies 40 jaar. Tijdens dit feestjaar brachten we in De Malse Courant een interview met Thierry van der Straten Waillet, zoon van toenmalig burgemeester Michel van der Straten Waillet en al sinds 1983 onafgebroken gemeenteraadslid in Malle.

Door plaatsgebrek in het infoblad konden we toen niet het volledige fusieverhaal uit de doeken doen en moesten we ons beperken tot de essentie.

Recent ontvingen we van professor emeritus en oud-Oostmallenaar Eduard Celens een handgeschreven reactiestuk op dit interview met daarin heel wat extra informatie en leuke geschiedkundige weetjes over de fusie en de naamsverandering.

Zowel het interview met Thierry van der Straten Waillet als de handgeschreven reactie van prof. Celens kan je hieronder lezen of downloaden.

Wij danken professor Celens voor zijn bijdrage, waarvan we intussen ook een kopie bezorgden aan de Heemkundige Kring van Malle.

Veel leesplezier!

Gepubliceerd op vrijdag 3 juli 2020 10.06 u.