Erkenning en subsidies voor sportclubs

Erkenning
Sportclubs kunnen jaarlijks erkend worden. Het enige wat de sportclub daarvoor moet doen, is voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Dien je erkenning jaarlijks in voor 30 maart bij de sportdienst. Het gemeentebestuur beslist of de sportclub al dan niet wordt erkend.

Voordelen erkende sportclubs:

  • je kan gebruik maken van de gemeentelijk gehuurde schoolsportinfrastructuur
  • je geniet van voordeelhuurtarief
  • je kan gratis gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst
  • je komt in aanmerking voor subsidiëring door de gemeente

Subsidies
De financiële ondersteuning van erkende sportclubs gebeurt op twee manieren: een werkingssubsidie en een impulssubsidie. In de subsidiereglementen vind je de voorwaarden tot subsidiëring, de verdeelsleutel van de gelden en de verschillende subsidiecriteria terug.

Aanvragen voor subsidies dien je jaarlijks in voor 30 maart bij de sportdienst. Voeg bij je aanvraag steeds de nodige bewijsstukken.

  • Werkingssubsidie
    Erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve sportwerking binnen Malle kunnen een jaarlijkse werkingssubsidie ontvangen. Doel is de kwaliteitsverbetering van de lokale sportclubs en het kwalitatieve sportaanbod te ondersteunen.
  • Impulssubsidie
    Erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve sportwerking binnen de gemeente Malle kunnen een jaarlijkse impulssubsidie ontvangen van het gemeentebestuur. Doel is om meer en beter gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren aan te nemen in de erkende sportclubs.