Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en de maatschappelijk assistent van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan word je doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor hulp bij het zoeken naar werk of een andere dagbesteding.

Samen met jou bekijkt de arbeidstrajectbegeleider wat je mogelijkheden en beperkingen zijn en wordt er gezocht naar een dagbesteding op maat (bijvoorbeeld een opleiding, vrijwilligerswerk, een sociale tewerkstelling bij het OCMW zelf of bij een andere organisatie, een doorverwijzing naar andere diensten,...).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

 • moet je cliënt zijn bij het OCMW
 • moet je behoren tot een specifieke kansengroep:
  • leefloongerechtigde
  • allochtoon
  • laaggeschoold
  • werkzoekende met een arbeidshandicap

Procedure

Je kan bij de arbeidstrajectbegeleider terecht op

 • maandag van 9 tot 15.30 uur
 • donderdag van 9 tot 15.30 uur
 • vrijdag (om de twee weken): 9 tot 15.30 uur