Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Drinkwater is een goed dat in onze samenleving nog overvloedig te krijgen is aan een relatief lage prijs. Vele mensen denken dan ook dat drinkbaar water een onuitputtelijke grondstof is en staan niet stil bij de hoge (milieu)kosten voor de productie van drinkwater. Drinkwater wordt gebruikt voor talloze laagwaardige toepassingen zoals het doorspoelen van de WC, het poetsen van wagens, enz. Door de manier waarop wij met water omspringen zou drinkbaar water ook bij ons een schaars product kunnen worden.

Voor wie?

Iedereen die een hemelwaterput bij een bestaande woning plaatst en waarbij de plaatsing van deze put niet in de bouwvergunning werd opgelegd, kan in aanmerking komen voor een premie. De premie wordt aan de eigenaar van een woning , gelegen op het grondgebied van Malle, slechts éénmalig per adres toegekend. 

De premie-aanvraag wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie. 

Voorwaarden

Er wordt aangeraden om alle dakoppervlakten aan te sluiten.

 • Er moet minimaal 40 m2 horizontaal dakoppervlakte worden aangesloten op de hemelwaterput. De horizontale dakoppervlakte is de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een 
  horizontaal vlak.
 • Het volume van de hemelwaterput moet minimaal 5000 liter zijn.
 • Overtollig hemelwater moet zoveel mogelijk geïnfiltreerd worden op eigen terrein.
 • De hemelwaterput moet uitgerust zijn met een pompinstallatie en één of meerdere aftappunten. Er moet minimaal 1 toilet en/of wasmachine worden aangesloten.
 • Het bijvulsysteem mag geen risico voor de kwaliteit van het leidingwater met zich meebrengen. Er mag geen directe 
  verbinding gecreëerd worden tussen regenwater en leidingwater. De drinkwatermaatschappij moet een gunstig keuringsattest afleveren vooraleer de installatie in gebruik wordt genomen.

Procedure

Je kan de premie aanvragen op twee manieren:

 • je downloadt hieronder het aanvraagformulier
 • je haalt het aanvraagformulier op bij onze dienst leefmilieu

Bedrag

De premie bedraagt:

 • 400 euro : wanneer één aftappunt is aangesloten waaronder een toilet of wasmachine
 • 600 euro: wanneer meerdere aftappunten zijn aangesloten waaronder minstens één toilet of wasmachine

 De subsidie kan het bedrag van de gemaakte kosten niet overschrijden. De gemaakte kosten moeten bewezen worden aan de hand van wettelijke facturen en betaalbewijzen. Deze moeten bij het aanvraagformulier gevoegd worden. Facturen mogen op het ogenblik van het indienen van de aanvraag maximaal 6 maanden oud zijn. Je moet ook een geldig keuringsattest van Pidpa kunnen voorleggen.

Afhandeling

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie moet Pidpa je installatie komen keuren. Deze keuring van de regenwaterinstallatie is verplicht om de kwaliteit van het drinkwater te verzekeren. Voor deze keuring zal pidpa een basistarief aanrekenen. Indien de installatie niet voldoet aan de voorwaarden dient deze aangepast te worden en daarna moet een herkeuring volgen. De huidige tarieven zoals ze thans geldig zijn, bedragen 125,92 EUR (incl. BTW) voor een basiskeuring en 85,73 EUR voor een herkeuring. 

Als je een premie-aanvraag indient gaat u er ook mee akkoord dat de gemeente ter plekke een controle kan uitvoeren en vraagt om de pomp in werking te stellen. De gemeente mag ook contact opnemen met uw leverancier(s).