Gemeentelijke Basisschool De Horizon

Gemeenteschool Westmalle wordt gemeentelijke basisschool De Horizon

De gemeenteschool werd in 1876 gebouwd aan de Sint-Jozeflei en had toen nog geen verdieping. Vlak tegenover de school stond de woning van de hoofdonderwijzer, die ook conciërge was. In die tijd was het onderwijs gemengd: jongens en meisjes volgden samen les.

De wet Van Humbeeck uit 1879, een initiatief van de vrijzinnige regerering Frère-Orban-Van Humbeeck, verbood om godsdienst tijdens de lesuren te onderwijzen en nog kruisbeelden in de lokalen te hangen. Daarop trok baron Emile de Turck in de tegenaanval en bouwde hij een katholiek schooltje aan het Kasteel van Westmalle. De gemeenteschool bleef bestaan, maar het leerlingenaantal zakte terug naar een 40-tal kinderen (tegenover meer dan 100 in het katholieke schooltje).

Na de regeringswissel van 1884 kwamen de katholieken weer en de macht en konden de kinderen weer naar de gemeenteschool, maar het aantal meisjes nam sterk af. Dat kwam omdat steeds meer meisjes naar de aangenomen meisjesschool gingen, het latere Mariagaarde Instituut dat in 1891 door drie zusters van Vorselaar was opgestart.

Toen in 1914 de leerplicht voor het lager onderwijs werd ingevoerd, moesten kinderen tot hun 14 jaar naar school gaan en kwam er een 7de en 8ste leerjaar bij. Daardoor groeide het aantal leerlingen fors en waren er meer lokalen nodig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de school er een verdieping bij, waardoor het aantal klaslokalen verdubbelde. Na 1945 drongen verdere uitbreidingen en vernieuwingen zich op, zodat een zijvleugel met sanitair en een eetzaal werden uitgebouwd.

In september 1981 werd de school opnieuw gemengd. Op 1 september 1986 werd gestart met kleuteronderwijs. In 1999 werd een nieuwe vleugel bijgebouwd en kreeg de school zijn huidige naam De Horizon.

Adres:

Basisschool De Horizon Sint-Jozeflei 18 2390 Malle