Plakzuilen

In Malle zijn er verschillende plakzuilen:

  • Antwerpsesteenweg ter hoogte van het busstation van De Lijn
  • Lierselei aan De Notelaar
  • Antwerpsesteenweg aan het dorpsplein aan de bushalte richting Antwerpen

Op een plakzuil kunnen verenigingen affiches hangen voor tijdelijke socio-culturele activiteiten en evenementen. Politieke of commerciële aankondigingen zijn verboden. Ook aankondigingen die aanleiding geven tot geweld, onverdraagzaamheid of racisme zijn niet toegelaten.

Als vereniging mag je affiches zelf aanplakken. Je hoeft hiervoor geen aanvraag te doen, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten:

  • Op elke affiche staat een verantwoordelijke uitgever met naam, adres en telefoonnummer.
  • Draag zorg voor de andere affiches die op de zuil hangen als de datum van de activiteit nog niet verstreken is.
  • Je affiche is maximum A1-formaat (59,4 x 84,1 centimeter).