Participatie meerjarenplan: jouw ideeën zijn welkom op 21 september

Gemeenten moeten tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een nieuw meerjarenplan opmaken. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan (zes jaar).

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie zijn dus volop bezig aan het meerjarenplan 2020-2025, dat in december 2019 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het gemeentebestuur wil graag met jou, als inwoner van Malle, in dialoog gaan over de toekomstplannen in Malle. Dit participatiemoment vindt plaats op zaterdag 21 september van 13 tot 16 uur. We verwachten die namiddag ook jouw ideeën, voorstellen en constructieve feedback.

ls dank voor je enthousiaste medewerking nodigen we je na afloop van de uiteenzetting uit voor een receptie.

De praktische informatie over het verloop van dit participatiemoment en de inschrijvingen volgt later. Noteer in afwachting daarvan zaterdag 21 september al in je agenda. Wij hopen alvast op een talrijke opkomst… Tot dan!

Foto: participatie door AWV over de ringweg

Gepubliceerd op zaterdag 21 september 2019 14.02 u.