Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
 • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • je gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • je bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Je kan de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap
  • Om de parkeerkaart te krijgen moet je eerst een vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet je je pincode weten. Na het invullen van de vragenlijst kan je jouw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij jouw arts of specialist. Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten van de Directie-generaal Personen met een Handicap

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Bedrag

Het afleveren van een parkeerkaart voor personen met een handicap is gratis.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor personen met een handicap.