Park Pastoor van Loenhoutlaan

Algemene info

Tussen het huidige speelterrein Grootakker - Rerum Novarumlaan en de nieuwbouwwoningen aan de Pastoor Van Loenhoutlaan is er nog een groot braakliggend terrein dat eigendom is van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Zij gaan dit omvormen tot een groot park en nadien overdragen aan de gemeente Malle.

De omgevingsvergunning voor de aanleg werd reeds verleend en er werd ook al een aannemer aangesteld. De werken zullen in het najaar - winter 2021 uitgevoerd worden.