Overzicht lopende premies

Naast het nieuwe beschermingsmechanisme zijn ook volgende premies nog steeds van toepassing.

Ondersteuningspremie

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben in de referentieperiode. Voor ondernemingen die steeds open zijn gebleven is dit de periode 1-31 mei 2020, voor ondernemingen die opnieuw geopend zijn is dit de 1ste maand van de heropening bijvoorbeeld:

  • Handel: 11 mei – 11 juni 2020
  • Horeca: 8 juni – 8 juli 2020
  • Kermis: 1 juli – 31 juli 2020

De Vlaamse Regering besliste vorige week ook om de deadline van de aanvraag te verlengen van 15 naar 31 augustus! (zie online aanvraagformulier)

Sluitingspremie

Ondernemingen die nog verplicht volledig gesloten zijn vanaf 8 juni 2020 ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni, hebben nog steeds recht op de dagpremie. (In de praktijk gaat het nu enkel om de dancings en discotheken)

De deadline om zich te registreren verliep op 30 juni. Bijkomende sluitingsdagen kunnen, mits eerdere registratie, nog worden aangevraagd via het online aanvraagformulier.

Steunfonds voor aardappeltelers

Van toepassing op aardappeltelers met bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar.

Aan te vragen uiterlijk op 28 augustus via volgend aanvraagformulier.

Steunfonds voor siertelers

Van toepassing op professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen en die in de periode van 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (categorie A) of minimaal 50% (categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Aan te vragen uiterlijk op 11 september via volgend aanvraagformulier.

 

Voor vragen over de Vlaamse premies, contacteer je best de infolijn van VLAIO: 0800 20 555

Bijkomende beslissingen Vlaamse en Federale regering

Daarnaast namen de Vlaamse en federale regeringen ook nog volgende beslissingen:

  • Uitbreiding handelshuurlening naar eventsector: De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-leningen).
  • Een versoepeling van de coronalening: Om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum 25.000€ en maximum 2,8 miljoen€.
  • Gedeeltelijke verlenging overbruggingsrecht: Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbroken hebben ingevolge van de coronacrisis hebben recht op een financiële uitkering.
Gepubliceerd op dinsdag 18 augustus 2020 9 u.