Overige sportinfrastructuur Malle

Een volledig overzicht met alle openbare- en privé accommodaties vind je terug in de databank van Sport Vlaanderen:

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-je-sportplaats/