Ovam zoekt asbestdaken

Asbest daken vind je nog op heel wat plaatsen. Vrije asbestvezels kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Ovam wil dit nu verder onderzoeken en zoekt hiervoor locaties.

Wat voor daken worden gezocht?

- Bestaande uit asbest golfplaten of leien.

- Zonder dakgoot.

- Zonder verharding in de afdruipzone (bv. zand, gras).

Ovam heeft een onafhankelijk studiebureau aangesteld om dit onderzoek te doen. De bedoeling is dat dit bureau - met goedkeuring van de eigenaar - ter plaatse komt om een aantal bodemstalen te nemen. De eigenaar zal worden ingelicht over de onderzoeksresultaten.

De anonimiteit van de terreineigenaars is essentieel in de aanpak en wordt gerespecteerd.

Het onderzoek heeft tot doel een beter beeld te krijgen van de eventuele problematiek van vrijgekomen asbestvezels. Op basis van de resultaten zal de Vlaamse overheid haar beleid verder uitstippelen.

Interesse? Stuur ten laatste 13 december een e-mail naar de dienst leefmilieu van de gemeente Malle. leefmilieu@malle.be. Vermeld uw naam en telefoonnummer, en het adres waar het dak zich situeert.
Geen e-mail? Bel ons dan op het nummer 03 310 06 35 of kom langs bij het loket, Nijverheidsstraat 7.

Gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018 10.25 u.