Opleiding of vorming

Heb je een interessante opleiding gezien die je graag wil volgen? Vul hieronder het online aanvraagformulier in. 

De medewerkers van de personeelsdienst zorgen voor de verdere afhandeling. Zij zullen je inschrijven, zetten de uren in de tikklok en houden een overzicht van je gevolgde opleidingen bij. Als je jezelf inschrijft voor een opleiding en hiervoor een dringende reden hebt, meld je dit best uitdrukkelijk aan de personeelsdienst. Bespreek het eerst met je teamverantwoordelijke.

Heb je zelf kosten gemaakt voor bijvoorbeeld vervoer of parking? Vul het online formulier in en bezorg de relevante bewijsstukken aan de personeelsdienst.

Vormingsrecht versus vormingsplicht

Je hebt recht op een opleiding als je ze nodig hebt om goed te functioneren in jouw functie. Sommige functies vereisen echter dat je bepaalde bijscholingen of opleidingen volgt, bijvoorbeeld om een noodzakelijk rijbewijs te kunnen behouden. Dan ben je verplicht om de opleiding te volgen.

Soorten opleidingen

De bijscholing is een opleiding die veruit het meeste wordt gebruikt. Daarnaast bestaat er ook de voorwaardevervullende opleiding. Aan je functie hangt dan een bepaalde opleiding als voorwaarde gekoppeld is. Zo kan je bijvoorbeeld alleen als verpleegkundige werken als je het diploma van verpleegkundige hebt.

Tenslotte kan het bestuur je ook de opdracht geven om verplicht een langdurige of erkende opleiding te volgen.

Aanvraagformulier vorming

Een vorming moet je altijd aanvragen. Je gebruikt hiervoor het digitale aanvraagformulier.

Vormingsbeslissing

De algemeen directeur beslist of je de opleiding al dan niet mag volgen. Hij doet hiervoor beroep op het oordeel van de vormingsverantwoordelijke, namelijk de teamverantwoordelijke van de personeelsdienst. Hierbij wordt de meerwaarde van de opleiding afgewogen tegenover de kost. De algemeen directeur beslist welke kost het bestuur ten laste neemt en hoeveel diensttijd je krijgt voor de opleiding.