Ophokplicht voor pluimvee nog steeds van kracht

Om de uitbraak van de vogelgriep tegen te gaan, voerde minister van Landbouw David Clarinval, op 15 november op advies van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) een algemene ophokplicht in voor pluimvee. We herinneren eraan dat deze maatregel nog steeds van kracht is.

Alle pluimvee en vogels, duiven inbegrepen, zijn verplicht afgeschermd zodat er geen contact met wilde vogels kan zijn. Zo vermijden we dat de vogelgriep meer slachtoffers kan maken. 

Dode vogel opgemerkt?

Als je in het wild een dode vogel aantreft, kan je dat melden via het gratis nummer 0800 99 777. Zo kan het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) eventueel een onderzoek opstarten naar vogelgriep. Om de verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, raak je de vogel best niet aan. 

Meer informatie over de ophokplicht vind je op de website van het FAVV.

Gepubliceerd op woensdag 23 december 2020 10.23 u.