Openbare werken is klaar voor de winter

Koning Winter doet straks weer zijn intrede en dat brengt traditioneel enkele uitdagingen met zich mee, zoals sneeuw en ijzel. De gemeente Malle bereidt zich daarom goed voor om bij sneeuwval de moeilijkheden op de weg tot een minimum te beperken.

Controles en strooien
Elke avond volgt de dienst openbare werken de weersvoorspellingen op de voet. Zodra het KMI code oranje voorspelt of er kans bestaat op ijzel of sneeuw, plannen we een controle voor de volgende dag. De controle gebeurt op weekdagen om 4 uur ‘s morgens, op weekenddagen om 7 uur en dit op een aantal plaatsen, die representatief zijn voor de toestand van de wegen (zowel klinker-, beton- als asfaltwegen). Indien nodig roepen we de strooiploeg op.

Strooilijsten
De dienst openbare werken gebruikt zogenaamde strooilijsten met hoofdwegen, voet- en fietspaden, die in geval van sneeuw en ijzel zo snel mogelijk geruimd en gestrooid moeten worden. Op schooldagen hebben werk- en schoolroutes prioriteit. We proberen deze dan ook altijd voor 7 uur te ruimen. In het weekend passen we deze routes dan aan om meer de nadruk te leggen op de dorpskernen, maar sowieso zou vrijwel iedereen binnen de 500 meter op een gestrooide weg moeten geraken na onze eerste strooironde.

Strooilijst gewestwegen
Volgende wegen vallen onder de strooilijst van de Vlaamse Overheid en worden door het Agentschap Wegen en Verkeer geruimd:

 • Antwerpsesteenweg
 • Turnhoutsebaan
 • Lierselei
 • Hoogstraatsebaan
 • Herentalsebaan
 • Sint-Lenaartsebaan
 • Brechtsesteenweg
 • Zoerselbaan

In theorie worden ook de fietspaden langs deze gewestwegen door de Vlaamse Overheid geruimd, maar wanneer we merken dat dit nog niet gebeurd is, zullen we vanuit de gemeente ook strooien. Let wel, we controleren deze wegen pas wanneer onze eigen zones gecheckt zijn.


Eerste ronde
Onder de eerste ronde vallen volgende straten.

OOST:

 • Industrieterrein
 • Site Politie – Brandweer
 • Sint-Laurentiuslaan
 • Salphensebaan
 • Prins Albertlei
 • Beekstraat
 • Oude Meirstraat
 • Meirakkerweg – Vrijwilligersstraat
 • Vlimmersendijk
 • Site woonzorgcentrum ter Bleeke (2x - begin en einde ronde)
 • Site sociaal huis
 • Dorpsweg – Dorpsplaats
 • Slachterijstraat
 • Smekenstraat
 • Molendreef
 • Onze Lieve Vrouwstraat
 • Talondreef – Lange Dreef
 • Merksplassebaan (langs de Meelhovenlaan)
 • Kwaadeinde
 • De Speelhoven
 • Schildeken
 • Bruintjesweg – Veldstraat – Kapelakkers
 • Den Brekel
 • Steenovenstraat
 • Heikant Oost en Klokkeven (schoolverbinding - niet in het weekend)

WEST:

 • Industrieterrein (Industrieweg richting Zoerselbaan)
 • Zandstraat
 • Parking gemeentehuis – brandweer
 • Oude Baan
 • Oude Liersebaan
 • Jagersweg
 • Nooitrust
 • Eikendreef
 • Mostheuvellaan
 • Sint-Pauluslaan tot aan Huize Walden
 • Kasteellaan
 • Sint-Jozeflei
 • Berckhovenstraat
 • Holstraat
 • Marialei
 • Grootakker
 • Pastoor van Loenhoutlaan
 • Sint-Jobbaan
 • Oude Molenstraat
 • Hallebaan
 • Meirenstraat
 • Heidemolenbaan
 • Heidsiebaan
 • Schaggelen (enkel de verbinding naar de Zoerselbaan)
 • Schaggeleweg en verbinding naar Hallebaan

 

Tweede ronde

 • Verbindingswegen (bijvoorbeeld: Hagelkruis, Tulpenlaan, Haard, Tichelmanstraat, …)

Derde ronde

 • Woonwijken (bijvoorbeeld: Irislaan, Begonialaan, Ticheltij, Druivenlaan, …)

We krijgen dikwijls de vraag waarom we niet onmiddellijk strooien in woonwijken. We strooien hier bewust als laatste om kinderen de kans te geven zo veel mogelijk in de sneeuw te spelen. In het verleden werden onze strooiwagens door spelende kinderen zelfs met sneeuwballen bekogeld opdat we niet zouden ruimen.

Voetpad sneeuwvrij houden
Wist je dat ook jij een bepaalde verantwoordelijkheid hebt bij sneeuwval? Elke burger is namelijk verplicht om bij ijzel en sneeuw het voetpad voor zijn woning of eigendom te ruimen. Je moet altijd een vrije en veilige doorgang voorzien voor voetgangers, kinderwagens, rolstoelen, … Sneeuw en ijs moet je in principe op het voetpad langs de boordsteen leggen/scheppen. Als het voetpad te smal is, mag je de sneeuw over de rijweg verspreiden, maar let er dan op dat de sneeuw niet ophoopt. 

Opgelet: mensen die omwille van gezondheidsredenen niet in staat zijn om het voetpad voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken, kunnen bij sneeuwval contact opnemen met de dienst openbare werken. Die zorgt er dan voor dat de stoep geveegd wordt.

Meer info? Dienst openbare werken, tel. 03 310 06 46 of openbarewerken@malle.be

Gepubliceerd op maandag 10 december 2018 16.24 u.