Openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden

Op 15 december heeft de Vlaamse regering de gebieden 'Ossegoor' en 'Scherpenberg' in Malle voorlopig aangeduid als watergevoelige openruimtegebieden. Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, meer bepaald vanaf 9 januari tot en met 8 maart 2024.

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien.

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water.

De Vlaamse regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 15 december heeft de Vlaamse regering de gebieden 'Ossegoor' en 'Scherpenberg' in Malle voorlopig aangeduid als watergevoelige openruimtegebieden.

Vanaf 9 januari tot en met 8 maart 2024 kan je de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen (het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER) inkijken:

Op verschillende locaties in Vlaanderen vinden informatie- en inspraakvergaderingen plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15 tot 19 uur. De data en locaties vind je op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Inspraakreacties kan je per post of digitaal indienen tot uiterlijk vrijdag 8 maart 2024 bij de
CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek of tegen ontvangstbewijs bezorgen bij het gemeentebestuur. 

Gepubliceerd op vrijdag 22 december 2023 12.13 u.