Openbaar onderzoek onteigeningsplan Antwerpsesteenweg 170

Het college van burgemeester en schepenen van Malle deelt mee dat de gemeenteraad op 25 maart 2021 heeft beraadslaagd over de voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan Antwerpsesteenweg 170, met betrekking op het kadastraal perceel gelegen te Malle, 1ste afdeling, sectie A, nummer 327 C2 P.

Over deze voorlopige vaststelling wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek loopt van 5 april 2021 tot en met 4 mei 2021. 

Het volledige dossier ligt gedurende deze periode ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente Malle, Nijverheidsstraat 7. Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 310 05 55. Het dossier kan ook geraadpleegd worden via de website van de gemeente (www.malle.be).

Je kan een bezwaar of een advies overmaken tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, persoonlijk of via een aangetekende zending:

  • persoonlijk: tijdens de openingsuren van de dienst. Vraag altijd een ontvangstbewijs.
  • aangetekende zending: gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Antwerpsesteenweg 246, 2930 Malle.
Gepubliceerd op maandag 29 maart 2021 10.45 u.