Onderhoudswerken gemeentewegen

Algemene info

Om de toestand van onze gemeentewegen in kaart te brengen werd eind 2016, doormiddel van een rondgang, een uitgebreide inventaris opgemaakt. Begin 2017 werd het onderhoud van 61 wegen principieel goedgekeurd. De planning werd opgemaakt naar het type wegdek, schade, eventuele samenwerking en combinatie met werken door nutsmaatschappijen. De uitvoering hiervan is reeds in 2017 gestart.

Het voorontwerp voor de onderhoudswerken is klaar.

Voorziene werken:

Fietspaden:

 • Fietspad Oude Molenstraat
 • Fietsverbinding Moerdreef - Hallebaan
 • Fietspad Oude baan

Asfaltoverlaging:

 • Spuydreef (Herentalsebaan - Vlimmeren)
 • Sint Pauluslaan (achter Sint Pauluskerk)
 • Schaggeleweg (verbinding naar Hallebaan)
 • Kleistraat (deel asfalt)
 • Wild Rijt

Volledige heraanleg:

 • Lindedreef
 • Guido Gezellelaan (Smekenstraat - Talondreef)
 • Paalstraat
 • Papenschildeken

Kleine herstellingen:

 • scheurherstel asfalt verschillende wegen

Voorziene planning: 

In het najaar van 2018 wordt het definitieve ontwerp verwacht, dat tijdens de winterperiode voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Bij goedkeuring kunnen in het voorjaar van 2019 de werken aanbesteed worden, waarop de uitvoering in de zomerperiode van 2019 voorzien wordt

De informatievergadering voor de bewoners ging door op 23 oktober 2018.