Onderhoud van bermen en grachten: wie doet wat?

Het maaien van de bermen gebeurt volgens de regels van het bermbeheersplan Vlaanderen, met als doel het ontwikkelen van meer soorten en bloemenrijke bermen. Daardoor mag er enkel na 15 juni en na 15 september gemaaid worden.

De enige uitzondering op die regel is een verkeerstechnische maaibeurt (voor 15 juni) om het zicht aan kruispunten te garanderen en de verkeerstekens en signalisatie vrij en zichtbaar te houden.

De baangrachten langs gewestwegen zijn in onderhoud bij AWV. De baangrachten in straten met relatief veel bewoning zijn in beheer van Pidpa, terwijl de gemeente alle baangrachten in buitengebied onderhoudt. Alle grachten worden één keer per jaar gemaaid. Extra onderhoud zoals ruimingen gebeurt afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden meermaals per jaar tot één keer om de vier jaar.

Wist je dat...
... je problemen met maaien, beplantingen, overhangende takken online kan melden via www.vlaanderen.be/beheer-van-de-wegbermen-invlaanderen? Op die manier komt jouw melding bij de juiste wegbeheerder terecht.

De bermen langs de openbare gemeentewegen vallen onder het beheer van de gemeente. Voor vragen daarover neem je het best contact op met de dienst openbare werken. De bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen zijn de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Gepubliceerd op maandag 5 augustus 2019 12.30 u.