Onderhoud betonwegen 2021

Algemene info

Dit jaar zal het onderhoud van de betonwegen uitgevoerd worden door de firma Ambaro. Enerzijds zullen zij voegvulling aanbrengen op alle betonwegen waar dat vandaag de dag nog niet het geval is en anderzijds zullen ze op een aantal locaties, verspreid over de gemeente, herstellingen uitvoeren. Momenteel wordt nog bekeken waar welke herstellingen zullen uitgevoerd worden. Van zodra de lijst met straten gekend is, zal hij hier terug te vinden zijn.