Vergunningsdossiers online raadplegen

Voortaan hoef je niet meer naar het departement ruimte & wonen aan de Nijverheidsstraat om dossiers voor omgevingsvergunningen in te kijken. Je kan ze nu online raadplegen via het inzageloket op omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be.

Het is uiteraard alleen mogelijk tijdens de fases waarin dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is.

Je kan online ook opmerkingen formuleren. Voor alle duidelijkheid: de mogelijkheid tot inzage of inhoudelijke toelichting van een dossier bij ons departement ruimte & wonen blijft bestaan.

Gepubliceerd op maandag 28 augustus 2023 16.30 u.