Nieuwe wegmarkering in fietszone Holstraat

In de zomer van 2018 hebben we de Holstraat omgevormd tot fietsstraat. In zo’n straat mogen fietsers de volle breedte van de weg in hun rijrichting gebruiken. Blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek duiden het begin en einde van een fietszone aan.

Op 12 maart 2023 is een Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin de naamgeving werd aangepast. Zo spreken we vanaf nu over een ‘fietszone’ in plaats van een ‘fietsstraat’. Waarom de ene straat wel en de andere niet? We krijgen vaak de vraag of een straat omgevormd kan worden tot een fietszone, om zo de snelheid naar beneden te halen of sluipverkeer te weren. Dat is niet altijd de veiligste keuze, want het is natuurlijk niet de bedoeling om fietsers in te zetten als levende verkeersremmers.

Daarom is het belangrijk een aantal criteria in het achterhoofd te houden bij de keuze om een straat al dan niet om te vormen tot fietszone. Zo is een fietszone bij voorkeur een korte zone, waarin het aandeel fietsers opmerkelijk hoger ligt dan het gemotoriseerd verkeer. Het is ook geen goed idee om een fietszone te maken van een straat met sluipverkeer. Ook de combinatie van openbaar vervoer en een fietszone is meestal te vermijden.

Welke regels gelden in een fietszone?

Motorvoertuigen hebben toegang, maar moeten zich aan twee regels houden. Ten eerste is het verboden om in een fietszone een fietser in te halen. Daarnaast geldt er een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Waarom is de straatmarkering aangepast?

Omdat we gemerkt hebben dat de verkeersregels in een fietszone niet altijd werden gerespecteerd, hebben we de straatmarkering aangepast. Nu is het duidelijker dat fietsers in beide richtingen gebruik mogen maken van de volle breedte in hun rijrichting. Hopelijk kunnen we hiermee de veiligheid extra opkrikken. Netjes op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar.

Gepubliceerd op maandag 28 augustus 2023 17.13 u.