Academies kiezen nieuwe naam: Podiumacademie Lier en Beeldacademie Lier

Sinds 28 mei gaan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lier en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier, die beide een afdeling hebben in Malle, door het leven als respectievelijk Podiumacademie Lier en Beeldacademie Lier.

Een naamsverandering komt er nooit zomaar. Een merk een nieuw elan geven moet een doordacht proces zijn. De nieuwe namen, Podiumacademie Lier en Beeldacademie Lier, komen er na een grondige doorlichting van de eigen werking, visie, en missie. Beide academies zetten sterk in op het zichtbaar maken van hun leerlingen door hen frequent podium- en tentoonstellingskansen te geven. De academies organiseren in normale tijden meer dan 400 concerten, voorstellingen, evenementen en tentoonstellingen per jaar. Beide academies hopen volgend schooljaar terug met deze goede gewoonte aan te knopen.

De academies kunnen diverse adelbrieven voorleggen over de ontwikkeling van hun leerlingen, hun artistiek pedagogisch project en sociaal engagement. De academies staan bij het grote publiek bekend als de plek waar men Deeltijds Kunstonderwijs kan volgen. De term zelf is de officiële benaming die het Vlaamse Onderwijs gebruikt, en gaat ook breder dan enkel de muziekschool, of de tekenschool.

Een blik op de toekomst

De nieuwe namen, Podiumacademie Lier en Beeldacademie Lier en de bijhorende vormgeving zullen grote troeven zijn voor de herkenbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De quasi onuitspreekbare afkortingen SAMWD en SASK, die de lading te kort deden en onduidelijk waren, verdwijnen. Ze maken plaats voor frisse nieuwe namen, met een eigen huisstijl die communicatief klaar is voor de 21e eeuw en die beide academies bevestigt als toonaangevend in Vlaanderen.

 De academies kregen dan wel nieuwe namen en logo’s, het aanbod blijft ongewijzigd. Dat betekent dat er inhoudelijk niets verandert voor wie een kunstopleiding wil volgen in Malle. Het volledige aanbod, de tarieven en uren van de opleidingen vind je op www.podiumacademielier.be en www.beeldacademielier.be.

Locaties

Muziek en Woordkunst-Drama:  oud gemeentehuis, Dorpsplaats 1

Voor muziek kan je initiatielessen volgen vanaf 6 jaar, voor woordkunst-drama vanaf 8 jaar.

Dans (vanaf 4 jaar): De Notelaar, Lierselei 15

Bij dans kan je starten vanaf 4 jaar.

Beeldatelier (6-11 jaar): Lierselei 19 en Sint Jozeflei 18

Beeldatelier (12-17 jaar): Sint Jozeflei 18

Beeldende & Audiovisuele Kunst (18+, toegankelijk vanaf 16 jaar na overleg met leerkracht en directie): Sint Jozeflei 24

Hoe schrijf ik me in?

Inschrijven voor een opleiding aan één van de academies kan tot 30 september op volgende manieren:

Voor muziek, woordkunst-drama en dans

  • online via het inschrijvingsformulier op www.podiumacademielier.be
  • in het gemeenschapscentrum van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 3 september. Je maakt hiervoor eerst een afspraak via cultuur@malle.be of 03 312 33 75.

Voor beeld

  • online via www.beeldacademielier.be.
  • via het secretariaat van de hoofdzetel in Lier via 03 488 14 27.
Gepubliceerd op vrijdag 4 juni 2021 8.52 u.