Nieuw brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

De gemeenteraad keurde in augustus een nieuwe politieverordening goed rond het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen zoals winkels, cafés en cinema’s. We leggen je graag uit wat dit inhoudt en op wie en wanneer het van toepassing is. 

Wat?

Dit nieuwe reglement kwam er op initiatief van brandweer Zone Rand, in samenwerking met de gemeenten uit de zone. Het doel is om een uniform reglement voor de 21 gemeenten van de brandweerzone te hebben, waaronder Malle. Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar of uitbater van de publiek toegankelijke inrichting om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan het reglement. 

Voor wie?

Het reglement is van toepassing op alle publiek toegankelijke delen van gebouwen en op ruimten die in functie staan daarvan. Denk aan winkels, horeca, feestzalen, cinema’s, gemeentehuizen … maar ook bijhorende keukens of bergruimtes. Gebouwen die voor maximaal negen personen toegankelijk zijn moeten in orde zijn maar hebben geen attest nodig.

Waarom?

Omdat alle publiek toegankelijke inrichtingen aan bepaalde brandveiligheidsvereisten moeten voldoen. Ook degene die worden verbouwd, uitgebreid of heringericht. Na controle maakt de brandweer verslag op. De burgemeester reikt dan de attesten uit. Met een brandveiligheidsattest A ben je helemaal in orde. Met een attest B heb je nog wat werk aan de winkel. Met een attest C mag je niet opstarten of moet je zelfs sluiten.

Vanaf wanneer? 

Het reglement trad in werking op 1 september 2021. Elke bestaande inrichting moet binnen de tien jaar over een brandveiligheidsattest beschikken, dus uiterlijk op 31 augustus 2031. Je moet natuurlijk niet tot dan wachten. Een controle vraag je aan via www.brandweerzonerand.be/aanvraag-controle-brandveiligheid. Doe dit tijdig, ook al is je verbouwing nog bezig is.

Meer info?

Meer informatie vind je op www.brandweerzonerand.be/content/wettelijke-brandpreventie.

Gepubliceerd op woensdag 29 september 2021 9.44 u.