Nieuw bermbeheerplan bepaalt maaibeurten van onze bermen

Grasbermen lijken misschien van weinig nut, maar samen zijn ze groter dan al onze natuurgebieden. Ze zijn vaak beplant met gras dat weinig natuurwaarde heeft door een teveel aan voedingsstoffen in de bodem.

Daarom introduceerden we een nieuw bermbeheerplan om meer natuurwaarde te creëren. We selecteerden meer dan 40 km lange, brede bermen voor verbetering. Door deze bermen eerder te maaien dan normaal gaan we het dominante gras tegen en krijgen andere planten, zoals veldbloemen, een kans om te groeien.

Dit is in overeenstemming met het Bermbesluit, dat normaal maaien na 15 juni voorschrijft. De gemeente kreeg toestemming van het Agentschap Natuur en Bos om al enkele bermen eerder te maaien, in functie van de biodiversiteit.

Gepubliceerd op woensdag 1 mei 2024 17.22 u.