Mondmaskers: waar en wanneer zijn ze verplicht?

Sinds 29 juli zijn er naast de federale coronamaatregelen ook specifieke provinciale regels van kracht in onze provincie. Gouverneur Cathy Berx nam op woensdag 5 augustus nog enkele bijkomende maatregelen.

Vooral rond de mondmaskerplicht, (ploeg)sporten en de term openbare ruimte heerste er de voorbije dagen nogal wat onduidelijkheid. Op basis van het provinciaal besluit brengen wij met onderstaand overzichtje wat opheldering bij enkele 'hot items'.

Mondmasker
Wanneer draag je - vanaf 12 jaar - verplicht een mondmasker?

 • Een mondmasker is verplicht in de volledige openbare ruimte, in openbare gebouwen en op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
 • Een mondmasker is niet verplicht tijdens intensief sporten of tijdens arbeidsinspanningen (op plaatsen waar de kans op overdracht van het virus minimaal is). 
 • Mensen die om medische redenen geen mondmasker kunnen dragen, mogen een gelaatsscherm dragen.

Wanneer draag je geen mondmasker?

 • als je thuis bent
 • als je eet of drinkt in de openbare ruimte
 • als je intensief sport of werkt of op de daarvoor voorziene sportinfrastructuur en/of op plaatsen waar je (bijna) niemand tegenkomt

Belangrijk: vanaf de leeftijd van 12 jaar moet je altijd een mondmasker op zak hebben zodra je je woning verlaat!

* Openbare ruimte
Ook de term openbaar ruimte of publiek domein zorgde voor nogal wat verwarring en bleek niet overal juist en voldoende duidelijk omschreven. Een duidelijke definitie van de term 'openbare ruimte' en een overzicht van veelgestelde vragen bij de andere provinciale maatregelen vind je op de website van gouverneur Cathy Berx

Sporten

 1. Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd

 2. Voor sporten in georganiseerd verband geldt: 

  • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
   • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
   • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
   • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
   • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

  • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
   • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
   • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
   • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m²
   • Bij contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

  • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
   • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
   • Enkel contactloos sporten is toegestaan
   • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m²

 3. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:
 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m².

 4. Voor sporten in fitnesscentra:

 • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020. Elke individuele fitness-inrichting hangt volgende informatie goed leesbaar uit aan de voorgevel van zijn inrichting: het vooropgestelde circulatieplan en de precieze informatie over de totale sportoppervlakte, het aantal
  toestellen, de afstand tussen de toestellen en het maximaal aantal sporters dat conform het sectorprotocol van 29 juli rekening houdend met totale oppervlakte op hetzelfde moment aanwezig mag zijn. Elke individuele fitness inrichting hangt een goed leesbaar document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften en garandeert de correcte naleving ervan. Elke fitness inrichting informeert elke sporter over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden,
  en garandeert de naleving ervan.

Provinciaal besluit
Alle provinciale maatregelen die sinds 5 augustus juli gelden zijn ook opgenomen in het provinciaal besluit. Dat kan je hieronder bekijken of downloaden.

Gepubliceerd op zondag 5 juli 2020 17.30 u.