Mondiale raad zoekt nieuwe bestuursleden

De Mondiale Raad van Malle is het adviesorgaan voor het gemeentebestuur met betrekking tot de beleidsdomeinen ‘duurzame ontwikkeling en mondiaal beleid’.

De adviesraad bestaat zowel uit vrijwilligers vanuit de mondiale verenigingen, als uit individuele medewerkers; en dit naast de bevoegde schepen en de ambtenaar.

De Mondiale Raad is op zoek naar een voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester. Momenteel wordt het voorzitterschap tijdelijk waargenomen door Michel Grootjans, de penningmeester is ontslagnemend.

Het profiel voor deze drie vacatures :

  • Je woont in Malle;
  • Je hebt voeling met en/of bent betrokken bij de problematiek van het Zuiden (armoedebestrijding, verlenen noodhulp, projectwerking rond onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening, eerlijke handelsrelaties, …);
  • Je ziet en erkent het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG / DOD) en bent bereid actief mee na te denken over de toepassing ervan;
  • Je werkt verbindend met alle leden van de Mondiale Raad en bouwt deze raad samen mee uit tot een nog betere en volwaardige adviesraad;
  • Als voorzitter leid je de bijeenkomsten van de Mondiale Raad en pleeg je voorafgaand overleg met de ambtenaar en de schepen;
  • Als voorzitter vertegenwoordig je ook de Raad;
  • Als ondervoorzitter vervang je de voorzitter bij afwezigheid;
  • Als penningmeester is enige affiniteit met cijfers een sterk pluspunt;
  • Je bent bereid om ten minste een vijftal avonden per werkjaar vrij te maken.

Solliciteren (en meer info) kan bij Michel Grootjans – 0477 23 96 03 of een mail naar michel.grootjans2@telenet.be.

Een korte motivatie bij je verzoek zou fijn zijn. Uiteraard laten we niemand aan zijn of haar lot over.

Gepubliceerd op dinsdag 10 november 2020 9.42 u.