Mobitwin - Minder mobielen centrale

Ben je minder mobiel en kan je daardoor moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer? Heb je een laag inkomen en bezit je geen auto? Dan kan je beroep doen op Mobitwin, de minder mobielen centrale. Je kan een rit aanvragen voor bijvoorbeeld: medische consultaties, familiebezoeken of om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen,...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

  • je kan je moeilijk verplaatsen
  • je inkomen is niet hoger dan tweemaal het leefloon
  • je hebt geen eigen vervoersmiddel
  • je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of een (tijdelijke) beperking

Procedure

Ben jij een Mallenaar en wil je lid worden?

Bel naar het Sociaal Huis Malle 03 312 49 61. De maatschappelijk assistente, Karen Bruylandts bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet.

Ben jij reeds lid en wens je een vervoersrit?

Bel naar de Dispatch-centrale 03 284 56 75. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 uur tot 12 uur. Een rit reserveren doe je minstens 3 dagen op voorhand.

Bedrag

Het lidmaatschap bedraagt 12 euro per jaar, als koppel betaal je 18 euro per jaar. 

Per rit betaal je een onkostenvergoeding aan de vrijwillige chauffeur. Je betaalt 0,41 euro per gereden kilometer. De teller begint te lopen vanaf de chauffeur bij hem/ haar thuis vertrekt.

Wat meebrengen?

  • Pensioenfiche
  • Bewijs van ziekte-uitkering of een bankrekeninguittreksel waarop het inkomen zichtbaar is