Minder mobielen centrale

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale (MMC). Je kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen,...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

  • je kan je moeilijk verplaatsen
  • je hebt een beperkt inkomen
  • je hebt geen eigen vervoersmiddel
  • je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap

Procedure

Als je gebruik wil maken van onze MMC, moet je lid zijn. Je kan lid worden door een afspraak te maken met onze maatschappelijk assistente Karen Bruylandts in Malle. Zij kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan een afspraak maken met Karen via het onthaal van het sociaal huis Malle op het telefoonnummer 03 312 49 61.

Sinds kort neemt Zoersel de dispatch van MMC Malle over. Wil je een vervoersrit aanvragen? Bel dan naar: 03 284 56 75 (9-12 uur) of mail: mmcmalle@telenet.be. 

Bedrag

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 12 euro per jaar. Als je lid wordt na 1 juli, betaal je slechts 6 euro.

Per rit betaal je een onkostenvergoeding aan je chauffeur (vrijwilliger). Je betaalt 0,41 euro per kilometer, voor alle kilometers die in functie van jouw rit gereden worden (de teller begint te lopen vanaf dat de chauffeur bij hem thuis vertrekt en tot hij terug thuis is).

Wat meebrengen?

  • Pensioenfiche
  • Bewijs van ziekte-uitkering of een bankrekeninguittreksel waarop het inkomen zichtbaar is