Micro mondial

Inwoners van Malle, die als vrijwilliger actief waren bij een project in het zuiden en van de gemeente een subsidie ontvingen voor dat project, vertellen tijdens een Micro Mondial getuigenisavond over hun ervaringen.

Je leest de verschillende data van de getuigenisavonden in diverse gemeentelijke communicatiekanalen zoals Facebook, de website en het gemeentelijk informatiemagazine De Malse Courant.